بزرگترین سایت آشپزی آنلاین ایران

تخم مرغ را نشکنیدهنگام برداشتن تخم مرغ ها از شانه یا کارتن انگشتان خود را مرطوب کنید. این کار از لغزیدن و افتادن تخم مرغ جلوگیری می کند.

برای جلوگیری از شکستن تخم مرغ ها به هنگام آب پز کردن یک لیموی تازه را از وسط نصف کرده روی پوست تخم مرغ ها بمالید.

آب پز کردن تخم مرغ های ترکدار: معمولا با خطر از هم پاشیدن تخم مرغ در آب همراه است که منطره قشنگی هم ندارد. برای پیشگیری از این امر تخم مرغ ترکدار را قبلا درون ورق آلومینیوم قرار داده سر آن را بپیچانید. سپس درون آب بگذارید تا آب پز شود

برای نجات تخم مرغ که در حین پختن در آب ترک می خورد فورا به وسیله یک قاشق آن را خارج کنید و مقدار زیادی نمک روی ترک آن بپاشید و دوباره داخل آب قرار دهید.

این کار باعث بسته شدن ترک می شود و از خارج شدن سفیده تخم مرغ جلوگیری خواهد کرد.