بزرگترین سایت آشپزی آنلاین ایران

نکات خانه داری
 

چربی گوشت برای پخت بهتر : اگر انواع گوشت ها را همراه اندکی از چربی آن بپزید ، حتی در درون گوشت فرو نمی رود و فقط باعث می شود که آب و شیره در گوشت باقی بماند و گوشت خوشمزه تر شود . ولی بهتر است که پس از پخت گوشت جربی را از گوشت جدا کنید و آن را مصرف کنید.

ادامه مطالب